Nyákos elfajulás (cc. sigillocellulare)

(RO: Distrofie mucinoasă, EN: Mucinous degeneration)

Nyákos elfajulás esetén a sejtekben vagy a sejtközötti állományban mucinok szaporodnak fel. Nyáktermészetű anyagot epithelialis és mesenchymalis eredetű sejtek egyaránt termelhetnek. A szervezetben fiziológiás körülmények között is jelentős mennyiségű nyák termelődik.

A nyáktermészetű anyagokat gyakran, sajátos festődésük miatt, különböző festékekkel mutatjuk ki:

  • PAS-reakció (neutralis mucupolysaccharidok): a nyák intenzív vörösesibolya színűre festődik
  • alcián-kék (savanyú mucupolysaccharidok): a nyák kékeslilára festődik
Kórosan számos esetben fordulhat elő fokozott nyáktermelés. Így például mirigyekből kiinduló rosszindulatú daganatok esetében. Ilyenkor a daganatsejtek megőrzik nyáktermelő képességüket. Tipikus példa erre a carcinoma sigillocellulare vagy pecsétgyűrűsejtes* daganat, amely leggyakrabban a gyomorban fordul elő. Ez egy rosszindulatú (malignus) daganat, amelyben a daganatsejtek a megtermelt nyákot nem tudják kiválasztani, illetve leadni, így a felhalmozódó nyák a sejtmagot a sejt szélére tolja, kialakítva a sejtek jellegzetes alakját. Ezt gyakran az követi, hogy néhány sejt megreped és a citoplazmából kijutó nyák felhalmozódik a sejtek körül és átitatja a környező szöveteket.

M: a daganatnak nyákos, áttetsző, kocsonyás jellege van.

m: a daganatsejtek pecsétgyűrű alakúak és gyakran nyákos masszába ágyazva találjuk őket, ezen kívűl megfigyelhetők a nyomor falának a rétegei és a daganatsejtek infiltratív proliferatiója.

*A "pecsétgyűrű" kifejezést más esetben is használjuk (lásd. A máj zsíros elfajulása), azonban a pecsétgyűrű-sejtes gyomor carcinomában a daganatsejtek mérete lényegesen kisebb, mint a zsírosan elfajult májsejtek mérete.

Kapcsolódó oldalak

1. ábra. Pecsétgyűrűsejtes carcinoma a gyomorban (HE)

2. ábra. Pecsétgyűrűsejtes carcinoma a gyomorban (HE)

Comments