Mucinosus cystadenoma (ovarium)

A petefészek felszíni hámjából eredő jóindulatú daganat. A felszíni hám, az ismétlődő ovulációk és következményes hegesedések kapcsán, besüpped az ovarium kérgébe, ahol apró hámcystákat képez. Ezen cysták metaplasticus és neoplasticus átalakuláson esve át, különböző epithelialis daganatok kiindulópontjai lehetnek. Így alakulhat ki a mucinosus cystadenoma is, vagy a hozzá hasonló serosus cystadenoma.

Biológiai viselkedés szempontból a cystosus petefészek daganatokat malignus (cystadenocarcinoma), benignus (cystadenoma) és intermedier (úgynevezett "borderline" vagy alacsony malignitási potenciálú tumorok) csoportokba sorolhatjuk. A serosus cystadenomával ellentétben, a mucinosus cystadenomák esetében ritkább a malignitás lehetősége (akkor cystadenocarcinomáról beszélünk).

M: Leggyakrabban egyoldaliak; méretük általában nagyobb mint a serosus cystadenomáké, gömb vagy ovális tömlős képletek. A tömlőknek nyákos (mucinosus) tartalma van, emiatt súlyuk is jelentős. Általában többrekeszesek, a tömlők lumenében ritkábban találhatók papilláris képződmények (a serosus tumorokkal ellentétben). Jelentős méretet és, akár több kilogrammos, súlyt érhetnek el.

m: A tömlőknek nyáktermelő hámbélelése van, amely szerint szövettanilag több típust különböztetünk meg. Alapvetően három típust különböztetünk meg: a) endocervicalis hámmal rendelkező , b) intestinalis hámmal rendelkező és c) Müller-cső-eredetű mucinosus cystadenoma. Az utóbbi típus endometrioticus cystákkal társul.

1. ábra. A mucinosus cystadenoma makroszkópos képe

(webpathology.com)

2. ábra. A mucinosus cystadenoma mikroszkópos képe

3. ábra. A mucinosus cystadenoma mikroszkópos képe (intestinalis típus, helyenként kehelysejtek is megfigyelhetők)


Comments