Idegentest granuloma

(RO: Granulom de corp străin, EN: Foreign body granuloma)

Egy idült gyulladásos folyamat, amit általában olyan idegen anyag vált ki, amelyet a heveny gyulladásos folyamat nem tud maradéktalanul eltávolítani. Az idegen anyag körül számos módosult histiocyta/macrophag jelenik meg. Ezáltal az idegen anyag többé-kevésbé elhatárolódik a szövet többi részétől, így nem tart fent folyamatos heveny gyulladást.

A granulomák felépítésében részt vevő hisztiociták/macrophágok morfológiája sajátos, ezért epitheloid histocytáknak nevezzük őket. Az elnevezés onnan ered, hogy megjelenésük ilyenkor emlékeztet a hámsejtekére: bőséges citoplazmával rendelkeznek és kisebb nagyobb csoportokba rendeződnek.

M: az idegentest méretétől és jellegétől függően az elváltozás akár tapintható is lehet, pl. a bőrben egy sebészi (fel nem szívódó) varróanyag körül megjelenő göb formájában

m: képeinken a koleszterin kristályok körül kialakuló idegentest granulomát mutatjuk be, amely az emlő szövetében jelent meg (1. ábra). Megfigyelhető, hogy az elváltozás viszonylag jól körülhatárolt, de tokja nincs. A koleszterin kristályok nem látszanak, mert a metszetek előkészítése során kioldódnak. Látszanak azonban az általuk hagyott kaszakő alakú üregek (2. ábra). Ezek körül és között figyelhető meg számos epitheloid histiocyta, amelyek az aktivált, módosult macrophagoknak felelnek meg. Több epitheloid sejt egyesüléséből alakulnak ki az ún. idegentest reakció típusú többmagvú órissejtek*, melyek citoplazmájában különböző phagocytált anyag figyelhető meg. Ezen sejteken kívül a granuloma perifériáján fibrosus szövet is látható. Korábbi vérzésre utal, hogy helyenként siderophag sejtek is láthatók (3. ábra).

*Ezen többmagvú óriássejtek morfológiailag eltérnek a tuberculosisra jellmező tbc-s garnulomákban található többmagvú óriássejtektől (Langhans-típusú sejtek), ugyanis a sejtmagok semmilyen elrendeződést nem mutatnak a citoplazmán belül. A Langhans-sejtekben a sejtmagok általában a citoplazma perifériáján félhold, patkó vagy koszorú formájában rendeződnek el.

1. ábra. Idegentest-típusú reakció koleszterin kristályok körül (kis nagyítás)

2. ábra. Idegentest-típusú reakció koleszterin kristályok körül (közepes nagyítás)

3. ábra. Idegentest-típusú reakció koleszterin kristályok körül (nagy nagyítás)
Comments